Образец на декларация за придружители на малолетно или непълнолетно лице на спортно събитие или футболна среща

Съгласно законовите норми в България (за някои спортни събития) всеки привърженик, посещаващ спортни или футболни срещи и водещ със себе си малолетно или непълнолетно лице (под 18 години), е длъжен да попълни в ДВА екземпляра и предостави единия на охранителните органи на входа на стадиона следната декларация: От ЕГН-то се пишат само първите 6 знака в тази декларация! Изтегли декларацията в rtf формат от тук!!! Изтегли декларацията в doc формат от тук!!

вижте целия текст тук